Ako sa recykluje
na Slovensku?

Vo všeobecnosti platí, že na Slovensku existujú tri spôsoby zbierania a triedenia prázdnych nápojových plechoviek. Na zberných miestach (kontajnerové stojiská), miestnych zberových dvoroch alebo vo výkupniach druhotných surovín.

Farebné
kontajnery

Na zberných miestach sú farebné zberné nádoby alebo kontajnery väčšinou na tieto druhy odpadov: papier, plasty a sklo. Na Slovensku nemáme jednotný systém triedeného zberu a preto sa môžu aj farby
na kontajneroch v jednotlivých mestách odlišovať. Treba si všímať nálepky na kontajneroch označujúce, do ktorého kontajnera patria jednotlivé druhy odpadov.

Zberné
dvory

Na zberných dvoroch sa zbierajú všetky bežné druhy komunálneho odpadu z domácností vrátane kovov, železa a nápojových plechoviek. Odborný personál vám poradí a odpovie na otázky týkajúce sa zberu
a recyklácie plechoviek.

Výkupne
druhotných surovín

Väčšinou ich prevádzkujú súkromné spoločnosti.
Za donášku kovového či nekovového odpadu, farebných kovov alebo papiera prevádzkovateľ platí odmenu. Nevypláca ju však za použité plechovky
s obsahom nebezpečných látok (napr. farieb). Nápojové plechovky a konzervy z jedál určitej kvality takisto možno odovzdať a získať za ne finančnú odmenu.

WordPress Lightbox